Google+ Followers

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

โอเน็ตอีกแล้วหรือ?

โอเน็ต (ONET) ม.6 ออกแล้ว
สถานศึกษาที่ต้องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง (Admission) 
สามารถดูผลการสอบผ่านระบบ RPS ที่ www.niets.or.th
คะแนนเป็นดังนี้:-

วิชา.                 เฉลี่ย.        สูงสุด.       ต่ำสุด

Tha.                  50.76.       95.00.         0
Soc.                  36.53.        81.00.        0
Eng.                  23.44.       99.00.         1.00
Math.                21.74.     100.00.         0
Sci.                   32.54.       93.00.         0
Hea Ed.            51.94.       92.50.         2.50
Art.                   34.64.      79.00.         0
Occ/Tec         49.01.     88.00.       0

สทศ.ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อสอบค่อนข้างยากเน้นการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้

ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยหันมาเน้นการพัฒนากระบวนการคิดให้มากขึ้น

ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกันบ้างครับ?
สำหรับผม คิดว่าจำนวนผู้เข้าสอบ ONET 3 ระดับรวมกันก็ให้การบ้านเราหลายข้อทีเดียว 
ถ้าเอาคะแนนมาวิเคราะห์ดีๆก็จะเห็นหนทางปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษามากมาย

สวัสดีครับ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2558 นี้
เป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 21


ปีนี้ จะจัดการแข่งขัน ระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ส.ค. 2558
โดยทั้งระดับประถมและมัธยม ใช้เนื้อหาจากเล่มต่อไปนี้ในการออกคำถาม คือ

สารานุกรมฯ เล่มที่ 16 เล่มที่ 30 และ เล่มที่ 38 Embedded image permalinkกับเนื้อหาจากเล่มเล็กๆอีก 3 เล่ม คือ
ฉบับเสริมการเรียนรู้ 
เล่มที่ 15 เล่มที่ 16 และ เล่มที่  20มีพิเศษอีกนิดหนึ่ง คือ
สำหรับระดับมัธยม เพิ่มเนื้อหาจากสารานุกรมไทยฯ เล่มใหญ่อีก 2 เล่ม คือ
เล่มที่ 32 และ 35 


น้องๆ และลูกหลาน โปรดเตรียมตัวได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ
กำหนดการมีดังนี้

เปิดรับสมัคร 1-31 ก.ค. 58
แข่งขันระดับจังหวัด 22 ส.ค. 58
แข่งขันระดับภาค 14 พ.ย. 58
แข่งขันระดับประเทศ 23 ม.ค. 59

สถานแข่งขันจะแจ้งภายหลัง

ขอให้โชคดีนะครับ