Google+ Followers

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

20 ประเทศที่จัดการศึกษาได้ดีเลิศ

ตัวชี้วัดว่าประเทศใด จัดการศึกษาได้ดีเลิศนี้
 เราจะดูกันว่าเขาชี้ ลงไปที่เรื่องใดบ้าง จากนั้น ทำการวัดเรื่องนั้นๆ กันเลย

โดยตกลงกันว่าว่าเรื่องหรือประเด็นที่จะทำการวัดและประเมินคืออะไร และ
จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัด ต่อจากนั้นจึงลงมือวัด

สุดท้ายก็เอาผลการวัดหรือสิ่งที่วัดได้มาประเมิณ
โดยวิธีเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับเกณฑ์มาตรฐาน

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พัทยา 5 พฤษภาคม 2558สระว่ายน้ำในโรงแรมที่เราพัก


อ่าวเมืองพัทยามองจากสระว่ายน้ำของโรงแรมที่พัก


สระว่ายน้ำที่ชั้น 16 ของโรงแรม Hilton ผมมาพักผ่อนที่พัทยากับครอบครัวเป็นเวลาสามวัน นอกจากนั่งรถผ่านถนนพัทยากลาง และเลี้ยวเข้าถนนริมทะเล ผ่านสถานีตำรวจพัทยา และเข้าที่พัก

เราออกไปเดินเลียบชายหาดเรื่อยไปจนถึงถนนคนเดิน เพื่อชมสีสันพัทยาราตรี และกระทบไหล่มหาชนนานาชาติ

ได้เวลาแล้วเราย้อนกลับมานั่งรถสองแถวเพื่อกลับที่พักโดยใช้ถนนพัทยากลาง ผ่านพัทยาไนท์บาซาร์ ถึงเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา

เราชมความหรูหราของห้างสรรพสินค้าเพื่อรับลมเย็น ก่อนเข้าที่พักที่อยู่ด้านบนของห้างนี้


บรรยากาศถนนคนเดินถนนเลียบชายหาดเรื่อยไปด้านถนนคนเดิน