Google+ Followers

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

โอเน็ตอีกแล้วหรือ?

โอเน็ต (ONET) ม.6 ออกแล้ว
สถานศึกษาที่ต้องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง (Admission) 
สามารถดูผลการสอบผ่านระบบ RPS ที่ www.niets.or.th
คะแนนเป็นดังนี้:-

วิชา.                 เฉลี่ย.        สูงสุด.       ต่ำสุด

Tha.                  50.76.       95.00.         0
Soc.                  36.53.        81.00.        0
Eng.                  23.44.       99.00.         1.00
Math.                21.74.     100.00.         0
Sci.                   32.54.       93.00.         0
Hea Ed.            51.94.       92.50.         2.50
Art.                   34.64.      79.00.         0
Occ/Tec         49.01.     88.00.       0

สทศ.ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อสอบค่อนข้างยากเน้นการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้

ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยหันมาเน้นการพัฒนากระบวนการคิดให้มากขึ้น

ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกันบ้างครับ?
สำหรับผม คิดว่าจำนวนผู้เข้าสอบ ONET 3 ระดับรวมกันก็ให้การบ้านเราหลายข้อทีเดียว 
ถ้าเอาคะแนนมาวิเคราะห์ดีๆก็จะเห็นหนทางปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษามากมาย

สวัสดีครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ที่ผมบอกว่าเอาจำนวนู้เข้าสอบทั้ง 3 ระดับ มารวมกันแล้วจะได้ประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นนั้น ผมหมายความว่า ตังเลขนี้จำทำให้เราได้ทราบจำนวนนักเรียนทั้งระบบครับ ว่าจริงๆนั้นนักเรียนของไทยระดับนี้มีจำนวนเท่าใดกันแน่ จากจุดนี้ก็นำไปสู่การคำนวณเรื่องงบประมาณที่ใช้จ่ายกันจริง มันจะเป็นช่องทางทำให้เราวัดและประเมินประสิทธิภาพการบริหารคน เงิน วัสดุ และอื่นๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส (Transparency) รวมทั้งจะเป็นการช่วยค้นหาค้นหาคนที่ทำงานจริง ทำงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทยไปในตัวด้วยขอรับ ครับผม

    ตอบลบ