Google+ Followers

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ค่ำคืนแห่งความงาม

คืนนี้วันที่ 18  ธันวาคม 2557

ผมไปร่วมงานแฟนซีไนท์
ที่จวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์

เป็นวันที่นายกเหล่ากาชาดจัดกิจกรรม Thank You Party
ให้แก่บรรดาผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดด้วยดีตลอดมา
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2557 

ลองดูภาพจาก Video นี้นะครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น